PANDUAN MASUK SURGA

PANDUAN MASUK SURGA adalah buku yang saya terbitkan tahun 2009, dalam kajian Zuhr kamis kemarin, Rohis Exxon Mobil, Wisma GKBI meminta saya membahasnya. Tebalnya 314 hal, terdiri dari 10 bab mulai dari Manfaat percaya pada hari akhirat, bahaya tidak percaya pada hari akhirat, hakikat dan sifat surga, persyaratan masuk surga, orang yang dijamin masuk surga (78 sifat dan amal), penghalang masuk surga (25 sifat dan amal), hakikat dan sifat neraka, jalan menuju neraka, penghuni neraka yang paling tersiksa dan orang yang diharamkan masuk surga. Untuk Majelis Taklim rutin, buku seharga Rp 40.000 ini saya jadikan buku rujukan. Masuk surga bukan urusan nanti, tapi sekarang dalam hidup di dunia. Mau pesan ke 08129021953. Pin 275d0bb3/7cd9c56a. Anda Pesan kami kirim (Ahmad Yani)

DAFTAR ISI
PANDUAN MASUK SURGA

I.     Manfaat Percaya Pada Hari Akhirat:
     
 1. Berakhlak  Baik.
 2. Memperbanyak Amal Shaleh.
 3. Tidak Meniru Orang Kafir.
 4. Tidak Kikir.
 5. Berjihad Di Jalan Allah.
 6. Sabar Atas Segala Ujian.

II.            Bahaya Tidak Percaya Pada Hari Akhirat:
 1. Tidak Memperoleh Petunjuk.
 2. Dunia Dianggap Lebih Baik.
 3. Menganggap Baik Perbuatan Buruk.

III.           Hakikat dan Sifat Surga:
 1. Kenikmatan dan Keindahan Yang Tidak Terbayangkan.
 2. Kenikmatan Yang Kekal.
 3. Luasnya Tak Terkira.
 4. Sungai Yang Menyenangkan.
 5. Berhiaskan Emas dan Mutiara Serta Berpakaian Sutera.
 6. Makanan Yang Berneka Ragam.
 7. Pelayan Yang Menyenangkan.
 8. Suasana Damai.
 9. Tidak Ada Pembicaraan Kotor.
 10. Tidak Merasakan Lelah dan Jenuh.
 11. Selalu Sehat, Hidup, Muda dan Senang.
 12. Tidak Buang Kotoran.

IV.          Persyaratan Masuk Surga:
 1. Iman dan Amal Shaleh.
 2. Taqwa.
 3. Berjuang Dan Berkorban.
 4. Taubat.

V.           Orang Yang Dijamin Masuk Surga:
 1. Bertauhid Kepada Allah.
 2. Taat Kepada Allah dan Rasul.
 3. Ridha Kepada Allah, Islam dan Rasul.
 4. Istiqamah.
 5. Melaksanakan Rukun Islam
 6. Berlaku Baik Kepada Kedua Orang Tua
 7. Infak di Jalan Allah.
 8. Menahan Amarah
 9. Memaafkan Kesalahan Orang Lain.
 10. Melakukan Kebaikan.
 11. Banyak Berdzikir.
 12. Beristighfar.
 13. Memberi Makan.
 14. Menyebarkan Salam.
 15. Menyambung Silaturrahim.
 16. Shalat Malam.
17. Selalu Melaksanakan Shalat Sunat Rawatib.
 1. Memudahkan Orang Lain.
 2. Berjihad.
 3. Pemakmur Masjid.
 4. Sabar.
 5. Tawakkal.
 6. Membalas Keburukan Dengan Kebaikan.
 7. Mati Dalam Hijrah.
 8. Meninggalkan Yang Sia-Sia.
 9. Menjauhi Perzinahan.
 10. Melaksanakan Amanah.
 11. Benar Dalam Berbicara.
 12. Memenuhi Janji.
 13. Menahan Pandangan Mata.
 14. Menggunakan Tangan Dengan Baik.
 15. Penguasa Yang Adil.
 16. Berkasih Sayang Kepada Kerabat.
 17. Menjaga Kehormatan Diri.
 18. Tidak Sombong.
 19. Tidak Memiliki Fanatisme Yang Berlebihan.
 20. Terbebas Dari Utang.
 21. Peka Terhadap Peringatan.
 22. Tidak Mengemis.
 23. Mengurus Anak Perempuan Dengan Baik.
 24. Mengasuh Anak Yatim.
 25. Menuntut Ilmu.
 26. Diakui Sebagai Orang Baik.
 27. Ikhlas Menerima Kematian Anak dan Orang Yang Dicintai.
 28. Memberi Kemudahan.
 29. Bersaksi Atas Kebenaran Al-Qur’an dan Berpedoman Kepadanya.
 30. Berbagi Kepada Orang Lain.
 31. Hakim Yang Benar
 32. Menghalalkan Yang Halal, Mengharamkan Yang Haram.
 33. Melakukan Adzan.
 34. Wanita Yang Penyayang dan Setia.
 35. Berbuat Baik Kepada Orang Lain.
 36. Taqwa.
 37. Akhlak Yang Baik.
 38. Menjenguk Orang Sakit.
 39. Melaksanakan Kewajiban.
 40. Berwudhu dan Melaksanakan Shalat Wudhu
 41. Meninggalkan Perdebatan.
 42. Meninggalkan Dosa Besar.
 43. Selalu Memuji Allah.
61. Bersedekah.
62. Amar Makruf Nahi Munkar.
63. Membantu Orang Yang Bodoh.
64. Menolong Orang Yang Tertindas.
65. Tidak Mengganggu Orang Lain.
 1. Mati Dalam Mempertahankan Harta.
 2. Taat Kepada Pemimpin.
 3. Menutup Aib Orang lain.
 4. Bebaskan Jiwa dan Budak.
 5. Menghilangkan Gangguan Di Jalan.
 6. Takut Kepada Allah.
 7. Menahan Hawa Nafsu.
 8. Teruji.
 9. Menghafal dan Menghayati Asma’ul Husna.
 10. Melaksanakan Sumpah.
 11. Menolong Binatang.
 12. Melanjutkan Tugas Nabi.
 13. Rela Ditinggal Mati Anak Dalam Berjuang.

VI.          Penghalang Masuk Surga:
 1. Kafir.
 2. Syirik Kepada Allah.
 3. Bangga Dengan Dosa.
 4. Sombong.
 5. Memutuskan Persaudaraan.
 6. Berlaku Buruk Pada Tetangga.
 7. Menipu.
 8. Kikir.
 9. Membangkit-Bangkitkan Kebaikan.
 10. Berperangai Buruk.
 11. Mengadu Domba.
 12. Meminum-Minuman Keras.
 13. Durhaka Pada Orang Tua.
 14. Berlaku Dayyus.
 15. Pemakan Harta Riba.
 16. Pemakan Harta Anak Yatim.
 17. Makan Dari Rizki Yang Haram.
 18. Mengakui Orang Lain Sebagai Ayahnya.
 19. Berhutang.
 20. Isteri Yang Mintau Dicerai Tanpa Alasan.
 21. Pemimpin Yang Tidak Baik.
 22. Wanita Yang Menyombongkan Kecantikannya.
 23. Bunuh Diri.
 24. Percaya Kepada Sihir.
 25. Memutus Hubungan Lebih Dari Tiga Hari.

VII.         Hakikat dan Sifat Neraka:
 1. Panas Yang Tidak Terkira.
 2. Bau Busuk Yang Menyengat.
 3. Penderitaan Yang Berkepanjangan.
 4. Lapar Yang Tidak Teratasi.
 5. Ingin Keluar Tapi Tidak Bisa.
 6. Penyesalan Yang Amat Dalam.
 7. Malaikat Penjaga Yang Bengis dan Kejam.
 8. Sumur Yang Amat Dalam.

VIII.       Jalan Menuju Neraka:
 1. Menentang Allah swt.
 2. Dusta
 3. Mencari Harta Secara Haram.
 4. Tidak Menjaga Mulut dan Kemaluan.
 5. Mengklaim Apa Yang Bukan Miliknya.
 6. Mengambil Harta Orang Lain.
 7. Menggunakan Harta Untuk Yang Tidak Benar.
 8. Curang Dalam Urusan Kaum Muslimin.
 9. Mengklaim Keturunan Suatu kaum.
 10. Berdusta Atas Nama Nabi.
 11. Banyak Berdosa.
 12. Menuntut Ilmu Untuk Kesombongan.
 13. Membunuh Sesama Muslim.
 14. Pelaku Bid’ah.
 15. Diakui Sebagai Orang Jahat.
 16. Tidak Konsekuen.
 17. Tidak Mau Menggunakan Akal.
 18. Pengkhianat.
 19. Penipu.
 20. Bakhil
 21. Berkata Kotor.
 22. Hakim Yang Tidak Benar.
 23. Pelaku Makar.
 24. Penganiaya Manusia
 25. Wanita Yang Membuka Aurat.
 26. Pemimpin Yang Sewenang-Wenang.
 27. Orang Yang Tidak Membayar Zakat.
 28. Orang Fakir Yang Sombong.
 29. Memboikot Muslim Lebih Dari Tiga Hari.
 30. Membunuh Kafir Yang Terikat Perjanjian.
 31. Menyiksa Binatang. 
 32. Durhaka Kepada Orang Tua.
 33. Menyakiti Tetangga.
 34. Gila Hormat.
 35. Sogok Menyogok.
 36. Mencegah Zakat.
 37. Menuruti Hawa Nafsu.

IX.          Penghuni Neraka Yang Paling Tersiksa:
 1. Kafir.
 2. Musyrik.
 3. Munafik.
 4. Tidak Utuh Dalam Beriman Kepada Al Kitab.
 5. Penghalang Ibadah.
 6. Melampaui Batas.
 7. Menukar Nikmat Allah.
 8. Zalim.
 9. Berpecah Belah.
 10. Riya.
 11. Sombong.
 12. Perusuh Dan Pengacau Keamanan.
 13. Yahudi.
 14. Pendosa dan Pembuat Makar.
 15. Durhaka Kepada Allah dan Rasul.
 16. Tidak Berinfak/Bakhil.
 17. Tidak Memanfaatkan Ilmu.
 18. Pemimpin Yang Zalim.
 19. Penyiksa Manusia.
 20. Pencari Rizki Yang Tidak Halal.
 21. Sekadar Dianggap Baik.
 22. Menyerupai Ciptaan Allah.
 23. Membantah Agama.
 24. Menukar Janji dan Sumpah.
 25. Membunuh Muslim.
 26. Menyakiti Rasul.
 27. Tidak Mensyukuri Nikmat Allah.
 28. Berbohong Atas Nama Allah.
 29. Penyebar Berita Bohong.

X. Orang Yang Diharamkan Masuk Surga
1. Penghina Manusia.
2. Pemutus Silaturrahim.
3. Peminum Minuman Keras.
4. Pendurhaka Orang Tua.
5. Pelaku Dayyus.
6. Mengaku Anak Kepada Orang Yang Bukan Bapaknya.
7. Pemimpin Yang Membodohi Rakyat.
8. Bunuh Diri.
9. Mengambil Harta Orang Lain.
10. Membunuh Kafir Yang Terikat Perjanjian.
Tags: , ,

Drs H Ahmad Yani

Mubalig, Penulis, Trainer Dai Dan Manajemen Masjid, Ketua LPPD Khairu Ummah, Majelis Dai Paguyuban Ikhlas dan Sekretaris Bidang Dakwah PP DMI (Dewan Masjid Indonesia). Komunikasi dan Pesan Buku ke HP/WhatsApp 08129021953 Pin 275d0bb3 Rek BSM 7012350478 BMI 3010008561

0 comments

Leave a Reply